Nasze projekty

picture.jpg

Trakcja S.A.

 • Opracowanie i wdrożenie w Spółce dedykowanej Metodyki Zarządzania Programem Inicjatyw Transformacyjnych,
 • Wykonanie analizy APP (Analiza Przyczyn Problemów),
 • Wsparcie Kierowników Inicjatyw w operacjonalizacji zidentyfikowanych problemów i wąskich gardeł,
 • Opracowywanie cyklicznych raportów dla instytucji finansujących realizację Planu Naprawczego,
 • Bieżące wsparcie pracowników Spółki w realizacji Inicjatyw.

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

 • Analiza funkcjonującej metodyki zarządzania projektami,
 • Opracowanie metodyki zarządzania projektami dopasowanej do specyfiki działalności spółki,
logo_SKSM-3.png
logo-granat-duze.png

Teofilów S.A.

 • Przeprowadzenie audytu działalności operacyjnej uwzględniającego analizę systemu zarządzania funkcjonującego w Spółce,
 • Wdrożenie nowego systemu zarządzania w obszarze utrzymania ruchu,
 • Opracowanie i wdrożenie dedykowanych narzędzi z zakresu prewencyjnego utrzymania ruchu (TPM),
th.0001-54160.jpg

Opakomet S.A.

 • Wykonanie audytu działalności operacyjnej,
 • Operacjonalizacja zidentyfikowanych usprawnień w ramach Programu Inicjatyw Transformacyjnych,
 • Wdrożenie nowego systemu zarządzania w formie tzw. Raportu Menedżerskiego,
 • Wsparcie we wdrożeniu programu Programu Inicjatyw Pracowniczych (Program Kaizen),
unnamed.png

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego – Poznań Sp. z o.o.

 • Opracowanie listy potencjalnych dostawców w ramach zdefiniowanego asortymentu,
 • Opracowanie i dystrybucja zapytań ofertowych,
 • Przeprowadzenie negocjacji warunków handlowych, w celu obniżenia kosztów zakupu tzw. Total Cost of Ownership, czyli obniżenia ceny zakupu lub poprawy innych warunków handlowych zakupu (w tym terminu płatności, warunków dostawy, magazynowania, gwarancji, serwisu), przy zachowaniu dotychczasowego poziomu jakości,
Chemar-logo-2.png

CHEMAR S.A.

 • Przeprowadzenie analizy działalności operacyjnej uwzględniającej audyt sytemu zarządzania,
 • Wsparcie w realizacji projektu inwestycyjnego,
 • Wdrożenie nowego systemu planowania i zarządzania produkcją,
 • Wsparcie w operacjonalizacji zidentyfikowanych usprawnień i realizacji Programu Inicjatyw Transformacyjnych,
Gdańsk_Shipyard-Logo.wine.png

Baltic Operator Sp. z o.o.

 • Wykonanie audytu procesów logistycznych i przepływów materiałowych,
 • Wdrożenie standardów w zakresie dokumentacji realizacji dostaw,
 • Wsparcie we wdrożeniu KPI (kluczowe wskaźniki efektywności) w ramach procesów realizowanych przez dział zakupów oraz dział logistyki,