Programy transformacyjne

Raport Birdges Consultancy „20-year Results From Surveying Strategy Implementation” ujawnia, że tylko 52% organizacji osiąga ponad połowę swoich celów strategicznych. Gdy wymagania są podniesione do osiągnięcia dwóch trzecich tych celów, odsetek ten spada do zaledwie 15%. Kluczowe przeszkody, z którymi organizacje się zmagają, obejmują:

 • Słaba komunikacja strategii,
 • Brak przywództwa,
 • Niejasność co do wymaganych działań,
 • Niewłaściwe narzędzia pomiarowe,
 • Słabe wsparcie i uznanie pracowników,
 • Niedostateczna częstotliwość przeglądów wyników.

Czynnikami, które decydują o sukcesie Projektów Transformacyjnych realizowanych przez Zespół ARP Doradztwo jest ekspercka wiedza dotycząca natury zmian oraz dostęp do dedykowanych narzędzi z zakresu Lean Management.

Nasza Odpowiedź na Wyzwania

W ARP Doradztwo przygotowaliśmy Metodykę Zarządzania Programem Inicjatyw Transformacyjnych, która wspiera naszych klientów w skutecznym pokonywaniu tych przeszkód:

 • Wsparcie Konsultantów: Nasi eksperci utrzymują stały kontakt z liderami inicjatyw, zapewniając wsparcie i monitorując postępy.
 • Regularne Spotkania: Organizujemy miesięczne spotkania z zarządem i liderami inicjatyw, by omówić kluczowe działania i postępy.
 • Konkretne Planowanie: Działania są szczegółowo planowane z wyraźnym harmonogramem, co pomaga w ich realizacji.
 • Mierzalne Efekty Finansowe: Skupiamy się na inicjatywach z bezpośrednim wpływem finansowym, regularnie monitorując postępy w porozumieniu z działem finansowym.

Dodatkowe Korzyści Współpracy

 • Doświadczenie: Wsparcie w realizacji ponad 100 inicjatyw, generując efekty finansowe na poziomie 100+ mln PLN.
 • Obiektywizm: Nasza zewnętrzna perspektywa pomaga w identyfikacji i rozwiązaniu problemów, które mogły zostać przeoczone.
 • Efektywność: Skracamy czas potrzebny na wdrożenie, koncentrując się na kluczowych obszarach wymagających transformacji.

Studia Przypadków

Współpraca z ARP Doradztwo:

 • Czas realizacji: sierpień 2020 – kwiecień 2023,
 • Efekty: 80+ zrealizowanych inicjatyw, 10 mln+ wpływu na EBITDA, 50 mln+ z dezinwestycji.

Samodzielna Implementacja:

 • Wyniki: 20+ zaplanowanych inicjatyw, brak zrealizowanych,
 • Główne przeszkody: brak zaangażowania kierownictwa, brak realnego startu Programu.

Inwestycja w Sukces

Szacowany koszt współpracy: 15.000 PLN netto miesięcznie przy założeniu średniej wielkości Programu Transformacji, rozliczane w oparciu o faktyczną ilość godzin pracy konsultantów. Ten model jest elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do współpracy z ARP Doradztwo, by wspólnie przezwyciężyć wyzwania wdrożeniowe i osiągnąć sukces Twojej strategii.

Obraz tła
Zgłoś swoją chęć wdrożenia Programu Transformacji